Står du inför valet av att välja en värmepump? Det finns flera sorter, bland annat luft-luft värmepump, frånluftvärmepump eller luft vatten värmepump. Just luft vatten värmepump är en mycket bra energikälla då du använder utomhusluften för att värma upp din bostad. Funderar du över om den här sortens värmepump är rätt för dig? Läs vidare och få en bättre uppfattning om hur det här värmesystemet fungerar. Har du redan ett vattenburet system är fördelarna väldigt många och investeringskostnaderna få.

Så fungerar värmepump luft vatten

En luft vatten värmepump har mycket gemensamt med en luft-luft värmepump på det sättet att båda pumparna använder utomhusluften för att värma upp huset. Skillnaden är att luft-luft värmepump använder luften för att värma upp inomhusluften i huset. Luft vatten värmepumpar använder istället luften och omvandlar den till värme som leds via det vattenburna systemet i huset. Därav är det vanligt att man har golvvärme i hemmet eller varma radiatorer där vattnet kan ledas. Vad många gillar med värmepump luft vatten är att dessa värmepumpar är väldigt billiga. Dessutom kan du märka av minskade energikostnader nästan omedelbart om du i nuläget har en dyr energikostnad.

Fördelar med luft vatten värmepump

Det finns en rad olika fördelar med att välja just luft vatten värmepump. Här är några stycken:

 • Billig men lönsam investering.
 • Du slipper krångliga installationer som du exempelvis skulle få om du behövde borra efter bergvärme.
 • Med luft vatten värmepump kan du inte bara värma upp enplansvillor utan alla typer av planlösningar. Det viktiga är att du har radiatorer och vattenburet system i hela huset.
 • Har du en pool? Då kan du även använda din luft vatten värmepump för att värma upp vattnet i poolen.

Nackdelar med luft vatten värmepump

Det finns naturligtvis en del nackdelar även med det här värmesystemet. En luft vatten värmepump arbetar inte optimal under kalla temperaturer. Detta är naturligtvis en stor nackdel i Sverige då vi har många månader av kyliga temperaturer. Särskilt i norra delen av landet kan det vara ofördelaktigt att installera en luft vatten värmepump. Fler nackdelar med luft vatten värmepump är bland annat:

 • Oljud och buller.
 • Du måste ha ett vattenburet uppvärmningssystem för att kunna använda en luft vatten värmepump. En sådan installation kan kosta mycket pengar om du inte redan har systemet.
 • Är det frost utomhus kommer värmepumpen inte fungera optimalt.
 • För hushåll med energibehov över 25 000 kWh per år kommer en vatten luft värmepump inte vara tillräcklig.

Det gäller att kolla på din fastighets förutsättningar och behov för att veta om luft vatten värmepump är det bästa alternativet. Om du bor i sydligare delar av landet i en mindre villa så finns det utmärkt med info e-klok.se om luft vatten värmepump för villan.

Perfekt för vattenburna värmesystem

Gå igenom dina alternativ av värmepumpar och gör uträkningar för att se hur lång återbetalningstiden är för just luft vatten värmepump. I många fall kan du spara så mycket som 60 % i uppvärmningskostnader. Är den här sortens värmepump inte optimal för huset kanske du har en sommarstuga där luft vatten värmepump skulle fungera bättre.

Social hållbar utveckling

Social hållbar utveckling är ett begrepp som kan tyckas svårt att definiera. Men i kort handlar det om att skapa ett samhälle där samtliga individer känner sig respekterade och har samma rättigheter. Det ska inte spela någon roll vilken förutsättning eller vilka behov en person har – alla ska ändå ha samma chans. En chans till livskvalitet i ett samhälle där man känner att man kan utvecklas. Det handlar både om utbildning men även om hälsa. För att nå en social hållbar utveckling måste man utveckla stadsstrukturen så att den passar alla. Det ska kännas tryggt, tillgängligt och integrerat där man välkomnar mångfald och kultur.

Ekonomisk och ekologisk hållbarhet

Något man försöker att utveckla mer är cirkulär ekonomi. Detta innebär i kort att man vill följa naturens kretslopp till viss del. Detta gör man genom att sträva efter ett samhälle där avfall inte ska finnas utan istället fungera som råvaror. Genom att börja tillverka produkter som är enkla att återvinna gör man något för att nå ekologisk och ekonomisk hållbarhet i en cirkulär ekonomi. Andra exempel, bland annat inom företag eller organisationer, där man har möjlighet att byta ut den gamla linjära ekonomiska modellen till en cirkulär ekonomi, fungerar genom att:

 • Man avvecklar miljöfarliga ämnen från industrierna
 • Man ser över produktinstruktioner för att förnya produktionen med produkter som går att brytas isär i sina beståndsdelar (därmed blir det enklare att återvinna).
 • Man börjar investera i förnyelsebar energi till sina industrier.

EU har en handlingsplan som trädde i kraft 2015 och som går ut på att länder i Europa ska börja satsa mer på produkters livscykel genom att producera produkter som går att återvinna på ett enkelt sätt. Man håller även på att ta fram nya standarder för bland annat packmaterial där man vill hitta ekodesignade produkter istället.

Kort om Brundtlandkommissionen

Brundtlandkommissionen, mer rätt kallad Vår gemensamma framtid, eller Report of the World Commission on Environment and Development: Our common future, är en rapport som skrevs på uppdrag från FN år 1987. Kommissionen gick igenom hur sambandet mellan ekonomisk utveckling och miljöförstörelse såg ut. Man utarbetade därefter ett sätt till mer långsiktiga miljöstrategier. En definition som finns med i Brundtlandkommissionen är: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”

Polarisering och klassklyftor

För att undvika att skapa ett samhälle där polarisering och klassklyftor är vardag, gäller det att satsa mer på en social hållbar utveckling. Detta lönar sig ur många synpunkter, inte bara ekonomiska fördelar. Även hälsa och livskvalitet och en känsla av att tillhöra.

Sociala skillnader – en fara för jämlikheten

Även i Sverige, ett land som många anser vara ett jämlikt och rikt land för alla, växer både polariseringen och klassklyftorna. Dessa sociala skillnader kan rentav bli skadligt ur hälsosynpunkt. Visste du till exempel att den förväntade livslängden varierar med så mycket som nio år bara i Göteborg, beroende på var du är ifrån. Detta exempel har märkts tydligt, särskilt i Göteborgs östra förorter. Till vårdcentralerna kommer folk i 50-årsåldern med problem som på andra platser i Göteborg drabbar människor i åldrarna 70 – 80.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *