Heroimage slider 1
Ett steg i rätt riktning
Det är ingen hemlighet att vi behöver tänka mer på vår miljö och vår hållbarhet. Vi måste agera nu!
Heroimage slider 2
Du kan göra skillnad
Tillsammans kan vi göra skillnad för vår miljö. Engagera dig i vår framtid!
Vi alla behöver samarbeta tillsammans för att hitta nya lösningar.
Läs mer
Det är dags att vi alla tar ansvar över våra handlingar mot miljön
Läs mer
Ju mer vi hittar helhetslösningar på hållbarhet och miljöfrågor, desto snabbare växer vi som civilisation.
Läs mer

En framtid vi trivs i

Tar vi inte hand om vår planet kan vi inte försäkra en trygg framtid för nästa generation

Förbättringar på miljöfrågor och hållbarhet

Sverige är idag en av de länder som fokuserar mycket på hållbarhet och miljö. Vi har flera olika användbara verktyg och alternativ som gör så att vi faktiskt kan förbättra vår planet och inte vise versa. De sopsystem som finns i Sverige är till exempel en riktig fördel landet har, speciellt jämfört med många andra länder där ute i världen.

Vår framtida generation är vår framtid. Tar vi inte hand om vår planet riskerar vi att förstöra miljön ännu mer, vilket bara kommer bidra till fler komplikationer i framtiden. Det är dags att vi börjar vara ett bra exempel och kommer på framtida planer för en förbättrad miljö och en mer hållbar plan i dessa perspektiv.

Det finns många anledningar till varför miljöförstöring finns, speciellt tack vare de giftiga ämnena som vi släpper ut i vår atmosfär dagligen. Men det finns också många hållbarhetsprinciper. Som tur är har många forskare och innovatörer kommit på idéer om hur vi kan lösa detta, i form av förnybar energi, elektriska bilar och bättre sophantering och sopavfall. Social utveckling är något som sker hela tiden och idag kan vi se förbättring inom miljöfrågor och hållbarhet, men vi är ännu inte riktigt där vi behöver vara.

Vi har många bra alternativ att välja mellan idag, men den viktigaste delen av allt är att varje enskild individ faktiskt tar ansvar över sin egna förbrukning. En person kanske inte kan rädda miljön, men ju fler vi är – desto högre chans. Börja med att leda som ett gott exempel, strunta i plastpåsen när du handlar och ta med din egna tygpåse och försök minska förbrukningen av plast, bilfärder och vad för slags mat som du äter. Alla dessa aspekter, och många andra, bidrar till en förbättrad hållbarhet och en ljusare framtid.

Blogg

Så fungerar mikroproduktion av solel

När du mikroproducerar solel kan du såväl tjäna pengar som få skattemässiga förmåner. Utöver detta ökar även värdet på din fastighet, då din bostad numera är självförsörjande gällande el under stora delar av året.

 

Vad är en mikroproducent av solel?

En mikroproducent av solel producerar el i mindre skala med hjälp av antingen ett solcellssystem eller ett mindre vindkraftverk. När man mikroproducerar el kan man även mata tillbaka överskottet till elnätet, varpå man för en monetär ersättning av elbolaget.

 

Varför ska man mikroproducera solel?

Personer som ägnar sig åt mikroproduktion av solel får ta del av fördelar som inte är applicerbara för ägare av större solkraftsanläggningar.

 

Läs mer: Så kan man leva mer klimatsmart i hemmet

 

3 fördelar med mikroproduktion av solel

  1. Skattereduktionen: Du får ta del av en extra ersättning på 60 öre per kWh tack vare en statlig skattereduktion.
  2. Mätarbytet: Du behöver inte betala extra för att den mer avancerade elmätare som krävs, som både klarar av att registrera in- och utmatad el.
  3. Kostnadsfri utmatning till elnätet: När du mikroproducerar solel behöver du inte betala någon utmatningsavgift till elnätsägaren.

 

3 krav för att kunna mikroproducera solel

  1. Huvudsäkringen: Får inte ha en effekt som överstiger 63 ampere.
  2. Anläggningen: Får inte ha en effekt som överstiger 43,5 kilowatt.
  3. Försäljningen: Får inte överstiga produktionen av solel, vilket innebär att du måste vara en nettokonsument av solel för att kunna räknas in som en mikroproducent av solel.

 

Hur fungerar skattereduktionen för mikroproducerad solel?

Skattereduktionen på 60 öre per såld kilowattimme dras från din inkomstskatt per automatik, vilket innebär att du måste ha en beskattningsbar inkomst för att kunna dra nytta av den. Du behöver inte heller ansöka om skattereduktionen, den processen sköter nätägaren.

 

3 villkor för att få ta del av skattereduktionen

  1. Anslutningspunkten: Både den köpta elen såväl som den sålda elen ska flöda i samma anslutningspunkt till elnätet, och mätas via densamma anslutningspunkt.
  2. Huvudsäkringen: Får inte ha en effekt som överstiger 100 Ampere.
  3. Maxgränsen: Du får maximalt ta ut en skattereduktion på 30 000 kilowattimmar årligen, vilket motsvarar en intäkt på 18 000 kronor.

Tips:Spotty.se kan du läsa mer om trygg, enkel och prisvärd energi.

 

Måste man betala energiskatt på mikroproducerad el?

Som Skatteverket förtydligar behöver du inte betala energiskatt såvida din solcellsanläggning har en högsta installerad toppeffekt på maximalt 255 kilowatt. Detta tack vare det särskilda undantag som existerar i lagen om skatt på energi.

 

Måste man betala moms på mikroproducerad el?

Det beror på. Om du säljer mikroproducerad solel för högst 30 000 kronor årligen behöver du inte ta ut moms på din försäljning enligt mervärdesskattelagen. Du ska dock ha i åtanke att undantaget inte är exklusivt för solel, utan även gäller vid exempelvis försäljning av möbler från privatbostaden.

Bilpool istället för eget ägande

Det blir mer och mer vanligt att välja en bilpool istället för att själv äga en bil. Faktum är att en ägd bil står stilla 95% av tiden. Det är tid när någon annan skulle kunna nyttja den istället och man delar på kostnaderna. Fördelarna med en bilpool är många, framförallt för de som kör mellan 200 och 1100 mil varje år. Men hur fungerar det egentligen?

Olika typer av bilpooler

Det finns både kooperativa och kommersiella bilpooler. Det brukar vara en fast avgift för att vara medlem i en bilpool och dessutom en rörlig avgift för den tid eller sträcka man nyttjar bilen. Det finns även vissa bilpooler som inte har någon månadsavgift, men då brukar det istället vara en högre avgift per kilometer och timme.

En kooperativ eller ideell bilpool består oftast av hushåll och företag som bildar en förening. Föreningen har ett system för bokning och betalning. Det kan hända att medlemmarna i föreningen måste hjälpa till med vissa saker, som till exempel att byta däck eller tvätta bilen. Föreningen inte har något vinstsyfte. För den som vill ha friheten med en bil men ändå hålla nere sina kostnader är det ett perfekt val, och dessutom ett bra exempel på åtgärder för den som behöver skära ner utgifterna. Att samla lån och krediter enkelt och att inte äga en bil är två av de största besparingarna en privatperson kan göra.

I en kommersiell bilpool är mer likt ett företag som hyr ut bilar. Skillnaden är att bilarna finns nära användarnas bostäder och att företaget sköter all service. Det enda medlemmarna behöver göra är att boka, hämta och lämna bilen, samt att tanka.

Kostnader för bilpool

Det blir mycket billigare i längden att vara medlem i en bilpool än att hyra en bil varje gång du behöver använda den. Det gäller särskilt om du behöver en bil några gånger i månaden. Sunfleet är Sveriges största kommersiella bilpool med 50 000 medlemmar. Priset hos dem är mellan 15 och 80 kronor per timme beroende på bilmodell eller mellan 259 och 639 kronor per dygn. Sedan tillkommer 1-2 kronor per körd kilometer. Om du skulle hyra en bil tre timmar i Stockholm en vardag skulle du få betala nästan 3 000 kronor för en likvärdig bil, vid varje tillfälle.

I en del bilpooler finns det särskilda parkeringsplatser där man hämtar och lämnar bilen. Andra tillåter att bilen parkeras var som helst. När bilen är återlämnad registrerar bilpoolen hur länge och hur långt du har kört. I slutet av månaden sammanställs körningen och du får en faktura.

Fördelar med bilpool

Det finns som sagt flera fördelar med att nyttja en bilpool istället för att äga en egen bil. Det går att välja vilken typ av bil du vill ha efter dina behov, och många av bilarna är miljöbilar. Eftersom du dessutom delar bilen med flera andra bidrar du dessutom till ett klimatsmart Sverige. Du spar även pengar på att slippa trängselskatt, försäkring och att hyra parkeringsplats.

Vad många dock känner är denstörsta fördelen är att du slipper sköta om och serva bilen, och att du inte tar bilen i onödan.

Nackdelar med bilpool

Att äga en egen bil medför vissa friheter som du inte kan få genom att vara medlem i en bilpool. Du kan till exempel inte bara hoppa in i bilen och åka. Du måste ha planerat och bokat för att använda bilen. Om du ska köra långa sträckor kan det bli dyrt, och det kan även kännas stressigt att bilen måste vara tillbaka på en viss tid och plats. Dessutom är självrisken på försäkringen ofta hög, om något skulle hända.

 

Kan solceller bidra till ett mer klimatsmart Sverige?

Solpaneler, som består av seriekopplade solceller, nämns ofta som ett klimatsmart energialternativ, trots att en viss miljöpåverkan är aktuell vid tillverkningsprocessen. De tankegångarna, och hur miljövänliga dagens solcellssystem egentligen är, pratar vi mer om i den här artikeln.

Fossila bränslen påverkar miljön

Fossila bränslen, likt kol och gas, bör bytas ut, för att mer miljövänliga alternativ såsom solpaneler och solceller ska bli mer vanligt förekommande i hemmen. I Sverige är 99 procent av den el som tillverkas fossilfri, så ur ett globalt perspektiv, varför ska vi då köpa solceller?

Sverige ingår i en global elmarknad

Sanningen är att vi, tillsammans med många andra länder, ingår i en global elmarknad, där energi säljs och köps över landgränserna. Om fler mikroproducerar solel i Sverige, kan vi i exempelvis sälja överbliven energi till bland annat Tyskland eller Polen, som har en förkärlek för att elda med kol.

Solceller är miljövänliga

Nature.com menar i deras studie från 2016, att ett svenskt solcellssystem bidrar till en total miljöpåverkan om 28 till 35 gram koldioxid per genererad kWh, vilket kan jämföras med genomsnittsutsläppet för det europeiska elsystemet, som motsvarar mellan 400 till 750 gram koldioxid per kWh.

Solcellerna bidrar inte med några utsläpp när de producerar solel, vilket innebär att den totala miljöpåverkan förblir minimal. En viss påverkan kan dock härledas till tillverkning, produktion, installation samt återvinning av solceller, men när solcellssystemet är uppsatt på taket är den totala miljöpåverkan mycket liten i jämförelse med fossila energislag.

Att skaffa solceller

Ekonomiska incitament för solceller erbjuds av staten, men är de höga nog för att gemene person ska våga investera i ett komplett solcellssystem?

Mer specifikt motsvarar solcellsbidraget 20 % av offertpriset för en solcellsanläggning, medan ROT-avdraget motsvarar cirka 9 % av totalkostnaden. Du bör i första hand ansöka om ROT-avdraget, för att avslutligen betala tillbaka samma avdrag efter att solcellsbidraget beviljats. Detta då en kö motsvarande cirka 10 månader är aktuell hos Energimyndigheten, som handlägger solcellsbidragen. Du kan inte välja att nyttja både solcellsbidraget samt ROT-avdraget.

För att svara på rubrikfrågan bör solceller ses som en god investering. Materialkostnaden har sjunkit med över 80 % på 10 år, och Sverige befinner sig för närvarande i en solcells-boom, då alltfler svenskar väljer att investera i solceller.

Vad kostar solceller?

Ett komplett solcellssystem som klarar av att producera 5 kWp, och passar för ett mindre villatak, kostar cirka 90 000 kronor innan statliga bidrag. Priset kan dock skifta beroende på vilket solcells-material, vilken installatör samt vilka förutsättningar ditt villatak har för att producera solel.

I offertpriset ingår vanligtvis installation, transport, mätarbyte samt driftsättning. På Hemsol hittar du mer information när du ska köpa solpaneler, såsom en solcellskalkylator, en utförlig steg för steg-guide, samt artiklar som rör alla aspekter som kan förknippas med tillverkning av solel.

Solcellernas livscykel

Vi har fastslagit att solceller och solpaneler bidrar med en viss miljöpåverkan. Under denna rubrik klargör vi hur varför så är fallet.

Tillverkningen är energikrävande

Väldens mest vanliga solceller, de kristallina kiselsolcellerna, kräver att den kisel som används ska uppnå en hög renhetsgrad, vilket innebär tillverkningsprocessen kan ses som energikrävande.

En solcellspanel som är i full drift på ett svenskt villatak producerar lika mycket el för att täcka hela tillverkningsprocessen på cirka 2.5 år. Den energiåterbetalningstid som är aktuell i Sverige bör därför räknas som låg, även om den globala återbetalningstiden för solceller bara uppgår till 2 år.

Transportens miljöpåverkan är minimal

Även om dina solpaneler skulle behöva fraktas från Kina till Sverige, motsvarar miljöpåverkan för transporten bara ett fåtal procent av den totala utsläppsmängden.

Solcellerna måste återvinnas

Merparten av världens solceller och solpaneler är i drift, vilket innebär att en tydlig plan för hur solcellsanläggningarna ska återvinnas måste finnas. I Sverige betraktas uttjänta solceller som ”övrigt elektronikavfall”, men i takt med att fler solceller måste återvinnas, bör en ny, och mer effektiv metod vara på plats.

En förlängning av solcellssystemets totala livslängd beskrivs även som viktig. De solcellspaneler som masstillverkas idag har en garanterad maxeffekt som motsvarar minst 80 % efter 25 år, och om framtidens solceller blir än mer effektiva över tid, kan en begagnatmarknad växa sig stark, vilket bör gynna miljön.

Vad kan du göra för att välja miljöriktiga solceller?

Du bör i första hand köpa solceller med en låg degradering, en hög maxeffekt samt bra garantier. Degraderingen bör inte överstiga 0.3 % årligen, och effektgarantin bör vara aktuell i minst 25 år. Utöver det bör du se till att installatören handskas med dina solceller på ett korrekt sätt. Om dina solceller är sköra kan mikrosprickor uppstå, som riskerar att påverka den långsiktiga solelproduktionen.