Heroimage slider 1
Ett steg i rätt riktning
Det är ingen hemlighet att vi behöver tänka mer på vår miljö och vår hållbarhet. Vi måste agera nu!
Heroimage slider 2
Du kan göra skillnad
Tillsammans kan vi göra skillnad för vår miljö. Engagera dig i vår framtid!
Vi alla behöver samarbeta tillsammans för att hitta nya lösningar.
Läs mer
Det är dags att vi alla tar ansvar över våra handlingar mot miljön
Läs mer
Ju mer vi hittar helhetslösningar på hållbarhet och miljöfrågor, desto snabbare växer vi som civilisation.
Läs mer

En framtid vi trivs i

Tar vi inte hand om vår planet kan vi inte försäkra en trygg framtid för nästa generation

Förbättringar på miljöfrågor och hållbarhet

Sverige är idag en av de länder som fokuserar mycket på hållbarhet och miljö. Vi har flera olika användbara verktyg och alternativ som gör så att vi faktiskt kan förbättra vår planet och inte vise versa. De sopsystem som finns i Sverige är till exempel en riktig fördel landet har, speciellt jämfört med många andra länder där ute i världen.

Vår framtida generation är vår framtid. Tar vi inte hand om vår planet riskerar vi att förstöra miljön ännu mer, vilket bara kommer bidra till fler komplikationer i framtiden. Det är dags att vi börjar vara ett bra exempel och kommer på framtida planer för en förbättrad miljö och en mer hållbar plan i dessa perspektiv.

Det finns många anledningar till varför miljöförstöring finns, speciellt tack vare de giftiga ämnena som vi släpper ut i vår atmosfär dagligen. Men det finns också många hållbarhetsprinciper. Som tur är har många forskare och innovatörer kommit på idéer om hur vi kan lösa detta, i form av förnybar energi, elektriska bilar och bättre sophantering och sopavfall. Social utveckling är något som sker hela tiden och idag kan vi se förbättring inom miljöfrågor och hållbarhet, men vi är ännu inte riktigt där vi behöver vara.

Vi har många bra alternativ att välja mellan idag, men den viktigaste delen av allt är att varje enskild individ faktiskt tar ansvar över sin egna förbrukning. En person kanske inte kan rädda miljön, men ju fler vi är – desto högre chans. Börja med att leda som ett gott exempel, strunta i plastpåsen när du handlar och ta med din egna tygpåse och försök minska förbrukningen av plast, bilfärder och vad för slags mat som du äter. Alla dessa aspekter, och många andra, bidrar till en förbättrad hållbarhet och en ljusare framtid.

Blogg

Bilpool istället för eget ägande

Det blir mer och mer vanligt att välja en bilpool istället för att själv äga en bil. Faktum är att en ägd bil står stilla 95% av tiden. Det är tid när någon annan skulle kunna nyttja den istället och man delar på kostnaderna. Fördelarna med en bilpool är många, framförallt för de som kör mellan 200 och 1100 mil varje år. Men hur fungerar det egentligen?

Olika typer av bilpooler

Det finns både kooperativa och kommersiella bilpooler. Det brukar vara en fast avgift för att vara medlem i en bilpool och dessutom en rörlig avgift för den tid eller sträcka man nyttjar bilen. Det finns även vissa bilpooler som inte har någon månadsavgift, men då brukar det istället vara en högre avgift per kilometer och timme.

En kooperativ eller ideell bilpool består oftast av hushåll och företag som bildar en förening. Föreningen har ett system för bokning och betalning. Det kan hända att medlemmarna i föreningen måste hjälpa till med vissa saker, som till exempel att byta däck eller tvätta bilen. Föreningen inte har något vinstsyfte. För den som vill ha friheten med en bil men ändå hålla nere sina kostnader är det ett perfekt val, och dessutom ett bra exempel på åtgärder för den som behöver skära ner utgifterna. Att samla lån och krediter enkelt och att inte äga en bil är två av de största besparingarna en privatperson kan göra.

I en kommersiell bilpool är mer likt ett företag som hyr ut bilar. Skillnaden är att bilarna finns nära användarnas bostäder och att företaget sköter all service. Det enda medlemmarna behöver göra är att boka, hämta och lämna bilen, samt att tanka.

Kostnader för bilpool

Det blir mycket billigare i längden att vara medlem i en bilpool än att hyra en bil varje gång du behöver använda den. Det gäller särskilt om du behöver en bil några gånger i månaden. Sunfleet är Sveriges största kommersiella bilpool med 50 000 medlemmar. Priset hos dem är mellan 15 och 80 kronor per timme beroende på bilmodell eller mellan 259 och 639 kronor per dygn. Sedan tillkommer 1-2 kronor per körd kilometer. Om du skulle hyra en bil tre timmar i Stockholm en vardag skulle du få betala nästan 3 000 kronor för en likvärdig bil, vid varje tillfälle.

I en del bilpooler finns det särskilda parkeringsplatser där man hämtar och lämnar bilen. Andra tillåter att bilen parkeras var som helst. När bilen är återlämnad registrerar bilpoolen hur länge och hur långt du har kört. I slutet av månaden sammanställs körningen och du får en faktura.

Fördelar med bilpool

Det finns som sagt flera fördelar med att nyttja en bilpool istället för att äga en egen bil. Det går att välja vilken typ av bil du vill ha efter dina behov, och många av bilarna är miljöbilar. Eftersom du dessutom delar bilen med flera andra bidrar du dessutom till ett klimatsmart Sverige. Du spar även pengar på att slippa trängselskatt, försäkring och att hyra parkeringsplats.

Vad många dock känner är denstörsta fördelen är att du slipper sköta om och serva bilen, och att du inte tar bilen i onödan.

Nackdelar med bilpool

Att äga en egen bil medför vissa friheter som du inte kan få genom att vara medlem i en bilpool. Du kan till exempel inte bara hoppa in i bilen och åka. Du måste ha planerat och bokat för att använda bilen. Om du ska köra långa sträckor kan det bli dyrt, och det kan även kännas stressigt att bilen måste vara tillbaka på en viss tid och plats. Dessutom är självrisken på försäkringen ofta hög, om något skulle hända.

 

Kan solceller bidra till ett mer klimatsmart Sverige?

Solpaneler, som består av seriekopplade solceller, nämns ofta som ett klimatsmart energialternativ, trots att en viss miljöpåverkan är aktuell vid tillverkningsprocessen. De tankegångarna, och hur miljövänliga dagens solcellssystem egentligen är, pratar vi mer om i den här artikeln.

Fossila bränslen påverkar miljön

Fossila bränslen, likt kol och gas, bör bytas ut, för att mer miljövänliga alternativ såsom solpaneler och solceller ska bli mer vanligt förekommande i hemmen. I Sverige är 99 procent av den el som tillverkas fossilfri, så ur ett globalt perspektiv, varför ska vi då köpa solceller?

Sverige ingår i en global elmarknad

Sanningen är att vi, tillsammans med många andra länder, ingår i en global elmarknad, där energi säljs och köps över landgränserna. Om fler mikroproducerar solel i Sverige, kan vi i exempelvis sälja överbliven energi till bland annat Tyskland eller Polen, som har en förkärlek för att elda med kol.

Solceller är miljövänliga

Nature.com menar i deras studie från 2016, att ett svenskt solcellssystem bidrar till en total miljöpåverkan om 28 till 35 gram koldioxid per genererad kWh, vilket kan jämföras med genomsnittsutsläppet för det europeiska elsystemet, som motsvarar mellan 400 till 750 gram koldioxid per kWh.

Solcellerna bidrar inte med några utsläpp när de producerar solel, vilket innebär att den totala miljöpåverkan förblir minimal. En viss påverkan kan dock härledas till tillverkning, produktion, installation samt återvinning av solceller, men när solcellssystemet är uppsatt på taket är den totala miljöpåverkan mycket liten i jämförelse med fossila energislag.

Att skaffa solceller

Ekonomiska incitament för solceller erbjuds av staten, men är de höga nog för att gemene person ska våga investera i ett komplett solcellssystem?

Mer specifikt motsvarar solcellsbidraget 20 % av offertpriset för en solcellsanläggning, medan ROT-avdraget motsvarar cirka 9 % av totalkostnaden. Du bör i första hand ansöka om ROT-avdraget, för att avslutligen betala tillbaka samma avdrag efter att solcellsbidraget beviljats. Detta då en kö motsvarande cirka 10 månader är aktuell hos Energimyndigheten, som handlägger solcellsbidragen. Du kan inte välja att nyttja både solcellsbidraget samt ROT-avdraget.

För att svara på rubrikfrågan bör solceller ses som en god investering. Materialkostnaden har sjunkit med över 80 % på 10 år, och Sverige befinner sig för närvarande i en solcells-boom, då alltfler svenskar väljer att investera i solceller.

Vad kostar solceller?

Ett komplett solcellssystem som klarar av att producera 5 kWp, och passar för ett mindre villatak, kostar cirka 90 000 kronor innan statliga bidrag. Priset kan dock skifta beroende på vilket solcells-material, vilken installatör samt vilka förutsättningar ditt villatak har för att producera solel.

I offertpriset ingår vanligtvis installation, transport, mätarbyte samt driftsättning. På Hemsol hittar du mer information när du ska köpa solpaneler, såsom en solcellskalkylator, en utförlig steg för steg-guide, samt artiklar som rör alla aspekter som kan förknippas med tillverkning av solel.

Solcellernas livscykel

Vi har fastslagit att solceller och solpaneler bidrar med en viss miljöpåverkan. Under denna rubrik klargör vi hur varför så är fallet.

Tillverkningen är energikrävande

Väldens mest vanliga solceller, de kristallina kiselsolcellerna, kräver att den kisel som används ska uppnå en hög renhetsgrad, vilket innebär tillverkningsprocessen kan ses som energikrävande.

En solcellspanel som är i full drift på ett svenskt villatak producerar lika mycket el för att täcka hela tillverkningsprocessen på cirka 2.5 år. Den energiåterbetalningstid som är aktuell i Sverige bör därför räknas som låg, även om den globala återbetalningstiden för solceller bara uppgår till 2 år.

Transportens miljöpåverkan är minimal

Även om dina solpaneler skulle behöva fraktas från Kina till Sverige, motsvarar miljöpåverkan för transporten bara ett fåtal procent av den totala utsläppsmängden.

Solcellerna måste återvinnas

Merparten av världens solceller och solpaneler är i drift, vilket innebär att en tydlig plan för hur solcellsanläggningarna ska återvinnas måste finnas. I Sverige betraktas uttjänta solceller som ”övrigt elektronikavfall”, men i takt med att fler solceller måste återvinnas, bör en ny, och mer effektiv metod vara på plats.

En förlängning av solcellssystemets totala livslängd beskrivs även som viktig. De solcellspaneler som masstillverkas idag har en garanterad maxeffekt som motsvarar minst 80 % efter 25 år, och om framtidens solceller blir än mer effektiva över tid, kan en begagnatmarknad växa sig stark, vilket bör gynna miljön.

Vad kan du göra för att välja miljöriktiga solceller?

Du bör i första hand köpa solceller med en låg degradering, en hög maxeffekt samt bra garantier. Degraderingen bör inte överstiga 0.3 % årligen, och effektgarantin bör vara aktuell i minst 25 år. Utöver det bör du se till att installatören handskas med dina solceller på ett korrekt sätt. Om dina solceller är sköra kan mikrosprickor uppstå, som riskerar att påverka den långsiktiga solelproduktionen.

Hur man kan leva mer klimatsmart i hemmet

Vår planet skriker efter vår uppmärksamhet och det är dags att vi gör något åt problemet. Att tänka mer klimatsmart är absolut en början och även om det känns som en liten förändring, är förändringar alltid något som växer sig större med tiden. Här kommer lite tips om vad du kan göra för miljön och hur du kan leva mer klimatsmart i hemmet.

Låt bilen stå hemma

Detta kan låta självklart för många, men trots det fortsätter människor ta bilen till jobbet eller till butiken. I många fall finns det även vissa som tar bilen för bara korta sträckor eller ärenden. Att cykla, promenera eller åka kollektivt tar lite längre tid, men det är något som påverkar klimatet enormt. Dessutom finns det tid när du väl åker kommunalt, eller ta möjligheten att koppla in med din kropp och dina andetag när du promenerar. Det finns massvis med sätt att spendera vår tid med. Vill du leva klimat, strunta i bilen!

Planera dina matinköp

Du kan idag använda appar för att planera din inhandling smartare. Att skapa matscheman är också smart, så att du vet exakt vilka ingredienser som du behöver och så att du inte överkonsumerar och köper onödiga varor. Tänk också på att inte slänga mat och därmed inte köpa för mycket mat heller.

Köp dina kläder på second hand

Kläder är något som verkligen påverkar vårt klimat idag. Att köpa begagnade kläder på second hand är mycket bättre än att kläderna skapas helt från scratch. Idag finns det enormt många olika secondhand butiker i Sverige och fler öppnas hela tiden. Dessutom är det ingen annan som kommer ha det plagg du hittat, vilket gör dig ännu unikare än vad du redan är.

Förutom att ta sig till en fysisk butik, finns det dessutom enormt många hemsidor och appar där människor säljer använda kläder som de inte längre använder. Visst, plagget kommer behöva fraktas men skulle du köpa ett helt nytt plagg online, behöver det även tillverkas helt från början och sedan ändå transporteras. Detsamma gäller kläder i butiker… Second hand äger!

Eller titta på en ny möbel till ditt hem

Många second hand butiker har dessutom möbler som du kan köpa, eller så hittar du hemsidor som blocket, tradera, ebay o.s.v. Ska du renovera om hemma eller på kontoret brukar de flesta tänka helt nya möbler. Men bara för att en möbel är begagnad, betyder det inte att den är trasig eller gammal för den delen. Andrahandsmarknaden har mycket uppe och här kan du hitta allt från elektroniska apparater, till soffor eller skrivbord.

Stäng av elen när du lämnar hemmet

Många idag låter TV-apparater, skärmar eller datorer ligga i standby-läget när de lämnar huset eller kontoret. Att som vana stänga av laddare och skärmar är något som kommer spara el och energi rejält. För den elen som inte går att stänga av, t.ex. kylskåp och uppvärmning av huset bör du utvärdera om du kan försörja elbehovet med klimatsmart el. Det finns flera exempel på detta, men t.ex. kan du välja ett elavtal där elen du förbrukar är helt klimatkompenserad. Eller så kan du installera solenergi på ditt hustak och även lagra denna i ett solcellsbatteri.

Ät mindre kött

Det är inte alla som vill sluta äta kött helt, men det betyder inte att små förändringar kan genomföras. Enligt Jordbruksverket är det en femtedel av alla växthusgaser globalt som kommer från djurprodukter som kött, ost och mjölk.