Några av de största miljöhoten

Det finns många faktorer som hotar vår miljö och hållbar utveckling. Den mat vi äter, vad vi förbrukar, bilar, flygplan, plast… Listan kan göras lång.

Växthusgaser

Växthusgaser är både naturliga och konstgjorda. Det är växthusgaserna som gör vår planet varmare, därför är vissa gaser bra för vår miljö – medans andra är livshotande för vår jord, speciellt de konstgjorda som vi människor skapar varje dag. Gaserna som skapas släpper in mer solljus och det som värmer upp vattnet, träd och skogar samt mark. Värms jordens temperatur upp, skapas en jämviktstemperatur. Den största anledningen till varför växthuseffekten har skapats är på grund av vårt höga utsläpp av koldioxid, metan, lustgas, ozon, freoner och svaveldioxid. Lyssnar vi bara på namnet växthuseffekten, förstår vi att det handlar precis som ett växthus. Ju mer gaser som stannar kvar inom jordens atmosfär, desto varmare blir vår planet. Detta skapar t.ex fler bränder, naturkatastrofer och smältande glaciärer. Allt som påverkar jorden, påverkar även oss och vår framtid.

 

Överbefolkning

Ju fler människor vi är, desto mer tar vår planet stryk. Det handlar om människors population på en för liten yta och de resurser som finns i området. Det leder oftast till mer miljöförstörelse, då produktionen av växthusgaser sker i överbefolkade områden. Bor många människor på en plats, behövs mer resurser. Ju mer resurser som skapas, desto mer växthusgas skapas. Det hela är alltså en ond cirkel. Många personer i världen flyttar till städer eftersom oftast fler jobb finns tillgängliga där. Förhoppningsvis kan internet förändra detta i framtiden och att fler människor bestämmer sig för att flytta till mindre städer.

 

Försurning av haven

Ökar koldioxid i atmosfären, försuras även haven. Kolsyra skapas när koldioxid hamnar i havsvatten. Detta gör att pH värdet sjunker. Detta gör att ekosystemet och organismer skadas enormt. Under 100 år har vårt hav tagit upp mer än 40 % av vårt koldioxidutsläpp. Vi kan verkligen kalla havet en riktigt hjälte inom hållbarhet och miljöutveckling – en hjälte som inte många människor lägger märket till ibland. Det är dags att vi människor hjälper till med förbättringen. I Sverige har vi kalkat vattnet för att minska försurning, dock räcker inte detta. Både koldioxidutsläpp, svavelutsläpp och kvävedioxidhalter måste minskas i vår atmosfär – och det hela börjar med dig och dina vanor.

Förlust av biologisk mångfald

Förlust av biologisk mångfald har visat sig vara ett lika stort hot som klimatförändringar. Både vattenbrist och svält kommer påverka mänskligheten och de personer som drabbas. Det handlar om ohållbart fiskande, hela arter och ekosystem som förstörs i havet eller skogar. Världen har förlorat över 130 miljoner hektar i regnskog under bara några korta 30 år. Vi har förvandlat allt för många av naturens resurser till odlingsmarker och våtmarker. För vår egna konsumtion. Därför har den biologiska mångfalden även påverkats av människors överkonsumtion. Det finns alltså en nära koppling till biologisk mångfald och klimatförändringarna. Om varje person i världen börjar förbruka mindre, finns det en chans att efterfrågan på t.ex viss mat minskas och därmed förändras.

Utsläpp av miljögifter

De gifter som släpps ut påverkar vår miljö negativt. De tas upp av organismer och kan spridas sig vidare i miljön som PCB och olika metaller. Alla ämnen som släpps ut påverkar oss människor och vår miljö annorlunda. Det hela handlar också om vilket land vi pratar om. Vi har t.ex i Sverige begränsat användning av kvicksilver, dock är utsläppet fortfarande stort i många andra delar av världen. Alla miljögifter som släpps ut är dessutom kvar i marken under en längre tid, som sedan sprider sig till hav, vattendrag och sjöar. Ju snabbare alla länder i världen minskar föroreningarna, desto snabbare kommer vi kunna se en förändring. Det betyder dock inte att planeten direkt ändras, då tidigare effekter fortfarande påverkar vår jord.