VÄLKOMNA PÅ BRANSCH-SPECIFIK WORKSHOP

Världens ledare har satt agendan:193 FN-länder har beslutat om 17 nya hållbarhetsmål som vår generation ska uppnå senast 2030.
Många företag arbetar aktivt med FNs hållbarhetsmål, SDGerna, i sin verksamhet. Men hur gör man målen till en integrerad del i sin hållbarhets- och affärsstrategi? Hur väljer och prioriterar man de mål som är mest relevanta för verksamheten och branschen? Vad finns det för möjligheter med att jobba med SDGerna?

Det Naturliga Steget har satt ihop branschspecifika workshops där vi bland annat lär ut Future-Fit verktyget som ett sätt att konkretisera och specificera hur ert företag och er bransch kan jobba strategiskt med hållbarhetsfrågor och prioritera bland alla olika mål såsom SDGerna.

Denna workshop fokuserar på Bygg- & Fastighetsbranschen

Det Naturliga Steget har lång erfarenhet av affärsstrategisk rådgivning och kompetensutveckling inom hållbarhet. Vi har jobbat med multinationella företag, branschorganisationer och kommuner världen över.

WORKSHOPENS UPPLÄGG

•Genomgång av Agenda 2030 – SDG-målen och vad de innebär internationellt och nationellt.
•Future Fit Business Benchmark – ett företagsanpassat verktyg för att jobba med hållbarhet och med SDGerna.
•Vad betyder SDGerna för företag inom er bransch?
•Vilka mål är särskilt relevanta – vilka bör prioriteras? Var kan ni göra störst skillnad?
•Diskutera möjligheter och risker.
•Diskutera branschspecifika utmaningar.
•Strategi – hur kan SDGerna användas i affärsstrategin?
•Framtidsfokus med Backcasting som metod – hur ser verksamheten ut när ni har nått målen?
•Kommunikation av SDGerna inom verksamheten och till intressenter.
•Utbilda och engagera medarbetare i hållbarhetsarbetet.
•Omvärldsanalys – Branschspecifika inspirerande case.

Datum: torsdag 5 oktober 2017
Tid: 09.00 –17.00
Plats: Swedenborgsgatan 2, 11848 Stockholm

Pris: 7 900 kronor exklusive moms
i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg.

Välkomna!

Till anmälan: Anmälan Workshop