Om oss

Vi är ett resultatinriktat team som under våra drygt tjugofem år byggt upp en bred kunskapsbas utifrån våra unika kompetenser och samlade erfarenheter av att arbeta med hållbarhetsutmaningar ur ett affärsstrategiskt perspektiv inom olika branscher. Genom åren har vi arbetat med förändringsprocesser inom såväl multinationella företag som offentlig verksamhet. Vi har stor erfarenhet av organisatorisk förändring och ledarskapsutveckling, samt förståelse för komplexiteten i att arbeta med hållbarhetsfrågor i större internationella organisationer.

Vi arbetar framförallt med affärsstrategisk hållbarhetsrådgivning och kompetensutveckling. Våra tjänster bygger på en metodik för strategisk hållbarhetsplanering, som under tjugofem år har utvecklats i samspel med ett internationellt nätverk av forskare och aktörer inom näringsliv och offentlig sektor. Vi hjälper alla organisationer oavsett bransch att finna sina lönsamma och innovativa vägar till social och ekologisk hållbarhet.

Idag är vi en internationell nätverksorganisation som finns i tio länder världen över i Nordamerika, Europa och i Asien. Vi har varit i framkant inom hållbar utveckling i mer än tjugofem år och har under årens lopp belönats flerfaldigt, bland annat med Michail Gorbatjov Green Cross Millenium Award 1999, The Blue Planet Award 2000 (hållbarhetsområdets nobelpris) och Ashoka Globalizer 2011.

”Vår vision är ett hållbart samhälle där individer, företag, organisationer och institutioner verkar inom naturens gränser”

Vår mission är att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle”

Martin Malmros

Martin Malmros

VD och Delägare

+46 73 045 83 40
martin.malmros@detnaturligasteget.se

Martin har över 25 års erfarenhet av global affärsutveckling och ledarskap. Han har arbetat med Det Naturliga Stegets metodik under lång tid, särskilt i sin befattning som VD för Auralight. Martin kommer att ge er det stöd som behövs och de rätta kontakterna i organisationen.

 

Lena Johansson

Lena Johansson

Partner och Senior Rådgivare

+46 70 842 26 14
Lena.Johansson@detnaturligasteget.se

Lena arbetar som senior rådgivare och har tjugo års erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete i Sverige och utomlands. Hon har genomfört uppdrag i många olika branscher, bland annat inom bygg och fastighet, energi, kemi, livsmedel och jordbruk, textil och kläder, samt finanssektorn. Hon är rätt person att kontakta om du har frågor eller behöver hjälp i att definiera ett projekt.

Kristoffer Lundholm

Kristoffer Lundholm

Senior Rådgivare

+46 76 833 31 33
Kristoffer.Lundholm@detnaturligasteget.se

Kristoffer arbetar som senior rådgivare för Det Naturliga Steget. Han arbetar främst i olika rådgivningsprojekt för att hjälpa organisationer att föra in ett strategiskt hållbarhetsperspektiv inom planerings-, innovations- och produktutvecklingsprocesser. Han ansvarar även för webbutbildningar och kompetensutveckling.

Richard Blume

Richard Blume

Senior Rådgivare

+46 76 843 21 96
Richard.Blume@detnaturligasteget.se

Richard arbetar som senior rådgivare för Det Naturliga Steget. Han brinner för att hjälpa organisationer att bli ledare inom hållbarhet. Hans erfarenhet och expertis sträcker sig från förändringsarbete till vision och strategiutveckling, medarbetarengagemang, hållbarhetsrapportering, och utvärdering av verktyg, material och värdekedjor.

Susanne Winge

Susanne Winge

Rådgivare och Kommunikationsansvarig

+46 73 727 34 90
susanne.winge@detnaturligasteget.se

Susanne arbetar som hållbarhetsrådgivare samt som kommunikationsansvarig på Det Naturliga Steget. Hon har erfarenhet av social och mijlömässig entreprenörskap, affärsrådgivning, strategiska hållbarhetsprojekt, utbildningar samt workshop-facilitering.

Emil Hast

Emil Hast

Associerad Senior Rådgivare

+46 70 694 37 08
emil.hast@detnaturligasteget.se

Emil är en självständig senior konsult som stöttar ledningsgrupper, implementerar strategiska mål, är kompetenssstöd och ser till så att saker händer i rätt riktning. Emil har nio års erfarenhet som anställd på Det Naturliga Steget och arbetar sedan 2007 som associate. Han har genom åren projektlett över 100 projekt, utbildat över 1000 personer och har nu senast varit vikarierande Hållbarhetsansvarig på Svenska Turistföreningen på uppdrag av Det Naturliga Steget.

Peder Engdahl

Peder Engdahl

Vice VD och Delägare

+46 70 282 54 73
peder.engdahl@nrgreduction.com

Peder har över 25 års erfarenhet av egna konsultverksamheter och att förvärva och sälja företag. De senaste 10 åren har Peder arbetat med att etablera partnernätverk samt dotterbolag i Asien, Mellanöstern, Afrika, Syd- och Nordamerika för svenska bolag. Peder är styrelseordförande och delägare.

 

Lotta Karlsson

Lotta Karlsson

Säljchef

+46 70 370 90 75
Lotta.Karlsson@detnaturligasteget.se

Lotta har 15 års erfarenhet från analysbranschen som både säljare och köpare, och lika lång erfarenhet från ledande positioner inom hållbarhet, försäljning och återvinning.

 

Johannes Sandberg

Johannes Sandberg

Associerad Rådgivare

+46 76 040 97 77
Johannes.Sandberg@detnaturligasteget.se

Johannes arbetar som associerad konsult till Det Naturliga Steget. Han arbetar med rådgivningsprojekt samt utbildning och föreläsningar. Han har tidigare drivit ett eget företag med fokus på hur man kan utveckla lärprocesser och effektivare samverkan mellan olika aktörer i samhället inom vatten, miljö och hållbar utveckling.

Catharina Nordeman

Associerad Senior Rådgivare

+46 70 985 05 50
Catharina.Nordeman@detnaturligasteget.se

Catharina arbetar som associerad konsult till Det Naturliga Steget. Hon arbetar som senior rådgivare främst med vägledning och utveckling av hållbarhetsarbete i leverantörsledet, samt med utbildning och föreläsningar.

 

Åsa Stenborg

Associerad Senior Rådgivare

Åsa har under 14 år arbetet med att ställa om affär och organisation mot hållbarhet. Hon jobbade under många år på Det Naturliga Steget och har även varit generalsekreterare under sin tid. Numera finns Åsa tillgänglig på uppdrag som Associate till Det Naturliga Steget. Åsa är en väldigt kunnig och senior rådgivare som har vana att arbeta med företag likväl kommuner, ideella verksamheter och myndigheter. 

Sachiko Takami

Associate

+46 73 568 53 94
Sachiko.Takami@detnaturligasteget.se

Vår historia

Det Naturliga Steget grundades av läkaren och cancerforskaren Karl-Henrik Robèrt. Det började med en insikt om samhällets förmåga att samordna arbetet runt barn sjuka i cancer i Sverige. Under det sena 80-talet behandlade Karl-Henrik cancersjuka barn och han lade märke till hur familjer, vårdgivare och det omgivande samhället snabbt och effektivt koordinerade resurser och insatser för att hjälpa det enskilda barnet. Detta var i stark kontrast mot den växande förvirringen och debatten kring världens allmänna tillstånd.

I samma stund som Karl-Henrik studerade celler från en av sina patienter i ett mikroskop, slogs han av en väldigt enkel men kraftfull idé – tänk om vi kunde nå en gemensam grundläggande förståelse för celler och därmed en förståelse för förutsättningarna till fortsatt liv? Om det gick att nå en gemensam syn kring de grundläggande frågorna så kunde vi skapa konsensus bland regeringar, affärsidkare och miljögrupper gällande planetens tillstånd.

Karl-Henrik började utveckla ett ramverk som beskrev de villkor som är grundläggande för allt liv. Han skickade ett utkast till en bred, tvärvetenskaplig grupp forskare runtom i världen och bad om deras synpunkter. Denna grupp inkluderade allt från ekologer, kemister och fysiker till läkare. Tjugoen utkast senare rådde konsensus kring vad som krävs för att upprätthålla liv på vår planet. Konsensusdokumentet och ett tillhörande kassettband skickades därefter ut till alla hushåll och skolor runtom i Sverige. Kung Carl XVI Gustaf var utskickens avsändare och blev Det Naturliga Stegets beskyddare. Därmed var Det Naturliga Steget fött.

Samtidigt som Det Naturliga Steget bildades blev Karl-Henrik erbjuden en professur på Chalmers Tekniska Högskola. Där började han att arbeta med Professor Karl-Erik Eriksson och hans doktorandstudent John Holmberg. Tillsammans definierade de vägledande systemvillkor, som senare kom att kallas för hållbarhetsprinciper, baserade på termodynamikens lagar och naturens cykler. Resultatet blev fyra principer som definierar ett hållbart samhälle. Denna grundläggande vetenskap utgör grunden för Det Naturliga Stegets ramverk för strategisk planering, The Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD).

1992 träffade Karl-Henrik doktorandstudenten Göran Broman som också var intresserad av villkoren för ett hållbart samhälle. Under 1990-talet utvecklade Karl-Henrik, John och Göran FSSD-metodiken med tillhörande koncept, verktyg, pedagogik och utbildningsmaterial. Parallellt började allt fler av Det Naturliga Stegets rådgivare att applicera FSSD på företag och kommuner runtom i Sverige och i världen.

Runt år 2000 erbjöd Göran, nu vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH), en professurtjänst till Karl-Henrik och det blev startskottet på ett nära samarbete mellan BTH och Det Naturliga Steget. Hållbarhet är numera en integrerad del i den tekniska utbildningen på BTH. Det finns bland annat en väl etablerad forskargrupp inom hållbarhet samt ett Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet. Flera hundra alumni från magister-programmet applicerar FSSD-metodiken i deras arbete och på deras arbetsplatser världen över.

Det Naturliga Steget har sedan dess uppkomst vuxit till att bli en internationell organisation som ligger i framkant gällande hållbar utveckling. Till skillnad från många andra miljörörelser och miljöorganisationer, som genom åren har klankat ned på aktörer som inte levt upp till deras förväntningar, har Det Naturliga Stegets syfte alltid varit att hjälpa aktörer i näringslivet att hitta innovativa och lönsamma vägar till en hållbar framtid.

För det arbetet har Det Naturliga Steget och Karl-Henrik fått ett internationellt erkännande och mottagit många priser och utmärkelser. Till exempel Michail Gorbatjov Green Cross Millenium Award 1999, The Blue Planet Award 2000 (hållbarhetsområdets nobelpris), Sustainability Hall of Fame 2011 och Ashoka Globalizer 2011.

Uppdragsgivare

Under årens lopp har vi arbetat med många internationella, multinationella och nationella organisationer. Tillsammans hjälper de samhället som helhet att ändra riktning mot en hållbar utveckling. Här är ett urval av alla de organisationer som vi arbetar med eller haft förmånen att arbeta med de senaste åren.

ABB

AGPU Germany

Almi

Apoteket

Aura Light

Beckers

Beckmans

Biorecro

Brisa

BTH

Carlsberg

Centerpartiets Ungdomsförbund

CEW Eco Beauty Award

Chalmers

Combitech

Converge

CUF

Dalalyft

DeLaval

Dincel and Chemson

Dow Chemicals

Down to Earth

Erik Andersson koncernen & Frijo

Filippa K

Framtidens Nötkött

Företagsuniversitetet

Givaudan

GMIC

HDK- Gothenburg University

Huge

Indiska

Innovationsbron

LINK arkitekter

Konstfack

KTH – Center för design

Ledarna

Linnéuniversitetet

Länsstyrelsen Göteborg

Max hamburgare

MTT Finland

Mälardalens Högskola

Mövenpick

Nackademin

Nike

Nokia

Norra Djurgårdsstaden

NCC

Omya

Oriflame

Peab

Philips

Polarbröd

Pressmaster

Renolit

Riksbyggen

Rockwool

Rohm and Haas

Roxtec

Sapa Heat Transfer

SAPA Profiles

Scandic

SEB

Semper

Serge Ferrari

Stahl

Statens maritima museer

Stockholm +40

Stockholms Hamnar

Stockholms Länsstyrelse

Suez

Sustainable Apparel Coalition

Svenska Mässan och Gothia Towers

SVID

Swedbank

Swedish Welcome

Textile Exchange

Trans Baltic

Ungdomar.se

Ungdomsstyrelsen

Vallentuna kommun

Vattenmyndigheten

Veolia

VinylPlus

Västmanlands kommun och landsting

ÅF

Ålands lageting och folketing

Organisation

Den huvudsakliga verksamheten drivs inom ramen för Det Naturliga Steget AB. Detta bolag ägs av Viridi AB.