En av grundpelarna i den cirkulära ekonomin är att produkter tillverkas och nyttjas på ett sätt som gör att materialen kan återanvändas i slutna kretslopp. Den här heldagsutbildningen ger dig kunskap och inspiration i hur man lyckas skapa cirkulära produkter. Du får lära dig hur olika teknologier, material, konstruktioner och produktdesign kan användas. 

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Behovet av och visionen för cirkulära produkter.
– Hur cirkulär produktutveckling kan skapa lösningar som användare älskar att använda, samtidigt som de möjliggör  affärs- och planetnytta.
– Hur olika teknologier kan användas för att skapa förutsättningar för ökad cirkularitet.
– Hur man kan tänka kring material och konstruktion i utvecklingen av cirkulära produkter.
– Strategier för cirkulär produktutveckling, t.ex. funktionsförsäljning, standardisering och modularisering; design for dissasembly; produkt-tjänstesystem; uppgraderingsbarhet; digitalisering; och affärsmodellerna som skapar förutsättningar för cirkulära lösningar
– Mängder av inspirerande case från företag som leder vägen framåt; bl.a. Interface, Ricoh, Philips, Mud Jeans samt svenska företag som Houdini och Sunfleet.

 UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig till alla som vill arbeta med, eller är intresserade av, cirkulära produkter till exempel:
– designers och ingenjörer
– produktutvecklare
– affärsstrateger och affärsutvecklare
– företagsledare
– entreprenörer
– hållbarhetsansvariga, miljöansvariga och miljösamordnare

Alla kursdeltagare får tillgång till webbkursen Hållbarhetsresan inför kursen.

UTBILDNINGSLEDARE:
Kristoffer Lundholm som är senior rådgivare för Det Naturliga Steget och har stor erfarenhet av att hjälpa företag med att integrera strategisk hållbarhet i planerings-, innovations- och produktutvecklingsprocesser.  Han är en mycket van och uppskattad föreläsare och är bra på att engagera grupper genom kreativa övningar. Kristoffer har hållit i Det Naturliga Stegets kurser sedan 2010.