Vår vision är ett hållbart samhälle där individer, företag, organisationer och institutioner verkar inom naturens gränser.

Vår mission är att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle.

Det Naturliga Steget har funnits sedan 1989 och anses vara världens första hållbarhetsrådgivare. Idag är vi en internationell nätverksorganisation som finns i tio länder världen över i Nordamerika, Europa och i Asien. Vi jobbar med affärsstrategisk hållbarhetsrådgivning och kompetensutveckling för att hjälpa alla organisationer, oavsett bransch, att finna sina lönsamma och innovativa vägar till social och ekologisk hållbarhet.

SENASTE NYTT

Nordic Chemicals Summit, 10-11 October

Sustainable Chemical Management – what does it really mean and how do we get there? Don’t miss the second annual Nordic Chemicals Summit from Chemical Watch focuses on progressive and innovative chemicals management, from upstream producers to downstream users,...

Workshop för Bygg- och Fastighetsbranschen

Workshop för Bygg- och Fastighetsbranschen

Det Naturliga Steget har satt ihop branschspecifika workshops där vi bland annat lär ut Future-Fit verktyget som ett sätt att konkretisera och specificera hur ert företag och er bransch kan jobba strategiskt med hållbarhetsfrågor och prioritera bland alla olika mål såsom SDGerna. Välkomna!

Svenska Turistföreningens Hållbarhetslöfte

Svenska Turistföreningens Hållbarhetslöfte

Det Naturliga Stegets rådgivare Emil Hast har varit med och tagit fram Svenska Turistföreningens hållbarhetslöfte. Löftet består av tio delar som täcker alla tre områden inom hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Löftet är detsamma för alla STFs...

Sommarkampanj Webbutbildning

Sommarkampanj Webbutbildning

Agenda 2030 med sina 17 mål inom ekologisk och social hållbarhet sätter press på en ökad takt för hållbarhetsarbetet. För att lyckas behöver alla vara med på tåget. Nu har vi ett unikt erbjudande tom augusti 2017: Det Naturliga Stegets Webbkurs. Skapa en gemensam...

DET VI GÖR 

Rådgivning

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med förändringsprocesser i företag och organisationer och vi skräddarsyr våra tjänster efter era behov.

Utbildning

För att hjälpa dig engagera alla på din arbetsplats och dina samarbetspartners erbjuder vi lättillgängliga, effektiva och inspirerande utbildningar både som kurser, inspirationsföreläsningar samt webbutbildningar.

Hållbarhetsrapportering

I december 2016 trädde en lagförändring kring hållbarhetsrapportering i kraft, med nya specifikationer om vad som måste rapporteras. Har ni några funderingar? Vi hjälper er.

Case

Vi har genom åren arbetat med flera internationella, multinationella och nationella organisationer både inom den offentliga och privata sektorn.

INTRESSANT

EVENTS

BRANSCHSPECIFIK WORKSHOP: BYGG OCH FASTIGHET

Många företag arbetar aktivt med FNs hållbarhetsmål, SDGerna, i sin verksamhet. Men hur gör man målen till en integrerad del i sin hållbarhets- och affärsstrategi? Hur väljer och prioriterar man de mål som är mest relevanta för verksamheten och branschen? Vad finns det för möjligheter med att jobba med SDGerna?

BRANSCH-SPECIFIK WORKSHOP LOGISTIK & FASTIGHET

Det Naturliga Steget har satt ihop branschspecifika workshops där vi bland annat lär ut Future-Fit verktyget som ett sätt att konkretisera och specificera hur ert företag och er bransch kan jobba strategiskt med hållbarhetsfrågor och prioritera bland alla olika mål såsom SDGerna. Denna workshop fokuserar på Logistk- & Transportbranschen

BRANSCHSPECIFIK WORKSHOP: TJÄNSTEFÖRETAG

Det Naturliga Steget har satt ihop branschspecifika workshops där vi bland annat lär ut Future-Fit verktyget som ett sätt att konkretisera och specificera hur ert företag och er bransch kan jobba strategiskt med hållbarhetsfrågor och prioritera bland alla olika mål såsom SDGerna. Denna workshop fokuserar på Tjänsteföretag.

BRANSCHSPECIFIK WORKSHOP: LIVSMEDEL

Det Naturliga Steget har satt ihop branschspecifika workshops där vi bland annat lär ut Future-Fit verktyget som ett sätt att konkretisera och specificera hur ert företag och er bransch kan jobba strategiskt med hållbarhetsfrågor och prioritera bland alla olika mål såsom SDGerna. Denna workshop fokuserar på Livsmedel och Mat.