Det Naturliga Steget hjälper dig och din organisation att bli redo för framtiden

I ett hållbart och välmående samhälle verkar individer och organisationer inom naturens gränser. Idag står vi inför stora utmaningar med klimatförändringar, utarmning av ekosystem, osäkra resursförhållanden och ökande sociala orättvisor. Behovet av tydliga mål, strategier, innovativa lösningar samt kompetens för att ta sig an utmaningarna ökar i rekordfart.

I utmaningarna finns de nya möjligheterna att skapa framgångsrika verksamheter. Är du redo?

Senaste nytt

Hållbarhet i leverantörskedjan – en affärsmöjlighet

En viktig insikt från managementkonsultfirman Capacents studie av leverantörskedjan, som presenterades tidigare i år, var skillnaden mellan ett ökat fokus på hållbarhet som en global trend och den låga prioritering av området från företagen som ingick i...

Kommande events

Kommande events