Kursen hålls i två heldagar, 17-18 maj 2017 i Stockholm. Det Naturliga Stegets hållbarhetsprinciper och metodik etablerades redan på 80-talet och används av många av de företag som idag arbetar framgångsrikt med hållbarhet. Denna populära och uppskattade kurs lär dig...