Vår vision är ett hållbart samhälle där individer, företag, organisationer och institutioner verkar inom naturens gränser.

Vår mission är att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle.

Det Naturliga Steget har funnits sedan 1989 och anses vara världens första hållbarhetsrådgivare. Idag är vi en internationell nätverksorganisation som finns i tio länder världen över i Nordamerika, Europa och i Asien. Vi jobbar med affärsstrategisk hållbarhetsrådgivning och kompetensutveckling för att hjälpa alla organisationer, oavsett bransch, att finna sina lönsamma och innovativa vägar till social och ekologisk hållbarhet.

SENASTE NYTT

Workshop för Bygg- och Fastighetsbranschen

Workshop för Bygg- och Fastighetsbranschen

Det Naturliga Steget har satt ihop branschspecifika workshops där vi bland annat lär ut Future-Fit verktyget som ett sätt att konkretisera och specificera hur ert företag och er bransch kan jobba strategiskt med hållbarhetsfrågor och prioritera bland alla olika mål såsom SDGerna. Välkomna!

Svenska Turistföreningens Hållbarhetslöfte

Svenska Turistföreningens Hållbarhetslöfte

Det Naturliga Stegets rådgivare Emil Hast har varit med och tagit fram Svenska Turistföreningens hållbarhetslöfte. Löftet består av tio delar som täcker alla tre områden inom hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Löftet är detsamma för alla STFs...

Sommarkampanj Webbutbildning

Sommarkampanj Webbutbildning

Agenda 2030 med sina 17 mål inom ekologisk och social hållbarhet sätter press på en ökad takt för hållbarhetsarbetet. För att lyckas behöver alla vara med på tåget. Nu har vi ett unikt erbjudande tom augusti 2017: Det Naturliga Stegets Webbkurs. Skapa en gemensam...

DET VI GÖR 

Rådgivning

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med förändringsprocesser i företag och organisationer och vi skräddarsyr våra tjänster efter era behov.

Utbildning

För att hjälpa dig engagera alla på din arbetsplats och dina samarbetspartners erbjuder vi lättillgängliga, effektiva och inspirerande utbildningar både som kurser, inspirationsföreläsningar samt webbutbildningar.

Hållbarhetsrapportering

I december 2016 trädde en lagförändring kring hållbarhetsrapportering i kraft, med nya specifikationer om vad som måste rapporteras. Har ni några funderingar? Vi hjälper er.

Case

Vi har genom åren arbetat med flera internationella, multinationella och nationella organisationer både inom den offentliga och privata sektorn.

INTRESSANT

EVENTS

Kommande events:

  • Workshop för Bygg- och Fastighetsbranschen
  • 05/10/2017 Stockholm
  • VÄLKOMNA PÅ BRANSCH-SPECIFIK WORKSHOP BYGG OCH FASTIGHET
    Torsdag 5 oktober 09-17 i Stockholm. Det Naturliga Steget har satt ihop branschspecifika workshops där vi bland annat lär ut Future-Fit verktyget som ett sätt att konkretisera och specificera hur ert företag och er bransch kan jobba strategiskt med hållbarhetsfrågor och prioritera bland alla olika mål såsom SDGerna.

  •